.

سوال : دستگاه های تصفیه هوای KENT از چه روشی استفاده می کنند؟

جواب : دستگاه تصفیه هوای KENT از روش تولید اکسیژن فعال O استفاده می شود به صورتی که O2 هوا را دریافت و تبدیل به O3 می کند و در نتیجه چون O3 در محیط زندگی ما پایدار نیست تبدیل به O میگردد ودر پایان اکسیژن تک مولکولی قابلیت اکسیداسیون کلیه ذرات معلق و بوو میکروارگانیسم را در هوا دارا می باشد.

سوال : آیا استفاده از گاز ازون برای سلامتی مضر است؟

جواب : اگر مقدار ازون در محیط زندگی بیش از 3% هوای موجود در هوا گردد می تواند برای انسان مضر باشد ولی دستگاه های KENT برای سلامتی زیان ندارد چون مقدار گاز ازون خارج شده از دستگاه کالیبره شده است.

سوال : آیا دستگاه تصفیه هوای KENT بو را نیز از بین می برد؟

جواب : بله, اکسیژن فعال قابلیت حذف مولکول بو را به طور کامل دارا می باشد.

سوال : آیا دستگاه تصفیه هوای KENT ذرات معلق را از هوا می گیرد؟

جواب : بله , اکسیژن فعال با اکسیداسیون ذرات فرمول شیمیایی ذرات معلق را تغییر داده و آنها را بی خطر می سازد

سوال : مصرف برق دستگاه تصفیه هوای KENT چه میزان است؟

جواب : در مدل دیواری مصرف برق کمتر از 10w می باشد و در مدل رومیزی کمتر از 4w می باشد.

سوال : بهترین محل برای نصب دستگاه های تصفیه هوا کجا می باشد؟

جواب : بهترین محل جهت انجام کار دستگاههای تصفیه هوای KENT به علت سنگین بودن گاز اکسیژن فعال در بالاترین نقطه موجود عملکرد بهتری دارد چون تمام محیط را پوشش می دهد.