گاز ازون چیست؟

در ابتدا برای آگاهی شما خواننده محترم لازم است خانواده اکسیژن را شرح دهیم.

خانواده اکسیژن تشکیل شده از اتم اکسیژن تک ظرفیتی O و مولکول دو ظرفیتی اکسیژن O2 و مولکول سه ظرفیتی اکسیژن O3

اتم اکسیژن تک ظرفیتی

 این اتم اکسیژن به نام اکسیژن فعال یا اکسیژن نوزاد هم نامیده می شود. این اتم در طبیعت ناپایدار می باشد و پس از بوجودآمدن سریعا فعال شده و با آلاینده و میکروارگانیسم های اطراف خود واکنش نشان داده و پیوند می خورد وترکیب آنها را تغییر داده که در این فرآیند ترکیب جدیدی صورت پذیرفته که دیگر ماهیت قبل خود را ندارد یعنی وقتی با ویروس ها,میکروبها,قارچ ها, باکتریها,گازهای سمی, باکتریهای عفونت زا, ویروس ایدز و مولکول رنگ و بوی نامطبوع و مولکول سموم کشاورزی برخورد میکند آنرا اکسید کرده و مضمحل می نماید و آنها را بی خطر می سازد. پس در واقع اکسیژن فعال یک ضدعفونی کننده فعال می باشد.

مولکول اکسیژن دو ظرفیتی O2

در واقع همه ما نسبت به این مولکول شناخت داریم چون o2اکسیژن پایدار در محیط زندگی می باشد که بدون آن حیات معنی ندارد. در واقع اکسیژن فراوان ترین عنصر در پوسته کره زمین است و به صورت گاز آن در محیط زندگی یک پنجم حجم هوا است و از طریق عمل فتوسنتز گیاهان تولید میشود اکسیژن پایدار(O2) همانطور که از آن پیداست در محیط زندگی ما پایدار می باشد یعنی از نظر شیمیایی از هم گسیخته نمی شود مگر وقتی که به آن انرژی وارد کنیم.

مولکول اکسیژن سه ظرفیتی O3(ازون)

ازون گازی است با اکسیدکنندگی بسیار بالا ,ازون معمولا ناپایدار بوده ازون از شکسته شدن مولکول دو ظرفیتی اکسیژنO2 پدید می آید یعنی وقتی که سه مولکول اکسیژن پایدار O2شکسته شود تبدیل می شود به دو مولکول ازونO3 در طبیعت از اول پیدایش زمین خداوند متعال با خلق رعد و برق در آسمانها جهت پاکسازی کره زمین به طور مستمر ازون تولید می کند. امروزه بشر با تکنولوژی جدید قابلیت آنرا پیدا کرده است که بتواند با ایجاد قوس الکتریکی ازون تولید کند به علت اکسیداسیون بسیار قوی ازون از آن در کلیه صنایع بهداشتی , صنعتی, پزشکی مصرف بالایی صورت می پذیرد.