.

سوال : آیا استفاده از دستگاههای تصفیه آب ضروری است؟

جواب : بله, حتما استفاده از تصفیه آب جهت مصرف شرب و چای و قهوه وشربت های سنتی و طبخ غذا و آبکشی میوه وسبزیجات و مواد پروتئینی ضروری می باشد. در تمام دنیا از دستگاههای تصفیه آب در منازل و رستورانها و اداره جات استفاده می شود. چون دولتها موظف به تامین آب مصرفی جامعه خود هستند و از نظر اقتصادی تصفیه آب شرب در هیچ جایی از دنیا مرسوم نمی باشد چون بسیار گران است و این وظیفه بر عهده مردم می باشد.

سوال : آب چه آلودگی هایی دارد؟

جواب : آلودگی آب در سه موضوع قابل بررسی است:

1-سختی آب: کلیه مواد جامد محلول در آب که برابر مجموع غلظت همه یونهای موجود در آب می باشد.

2-ذرات معلق:کلیه ذرات معلق در آب که کیفیت آب را پایین می آورد.

3-میکروارگانیسم ها:کلیه موجودات زنده در آب اعم از ویروس,میکروب انگل,جلبک,قارچها,باکتریهاو....

سوال : آیا آلودگی آب در شبکه آبرسانی شهری از آب حذف نمی شود؟

جواب : کیفیت آب مصرفی مردم در شبکه آبرسانی مربوط به کیفیت استحصال و استخراج آب آن منطقه می باشد و هر چقدر کیفیت آب به دست آمده بالاتر باشد پس در شبکه آبرسانی هم کیفیت آب بهتر است. در سازمانهای متولی تولید آب در کشورهای جهان آب از محل ذخیره اولیه که میتوان سدها یا چاههای حفر شده باشد انتقال می یابد به حوضچه های ته نشینی که در این مرحله ذرات معلق تا حدی که قابل ته نشینی باشد از آب جدا می گردد ودر حوضچه های بعد با کلر آب را ضدعفونی می کنند و در شبکه لوله کشی شهری قرار می دهند که در واقع از نظر سختی آب فرایندی انجام نمی پذیرد.

سوال : فیلتر ممبرین اسمز معکوس چیست و فرآیند عملکرد آن چگونه است؟

جواب : اسمز معکوس یاRO مخفف واژه انگلیسیReverse Osmosis می باشد و فرایند آن این است که از فشار برای معکوس کردن جریان اسمزی آب از درون یک غشاء نیم تراوا استفاده می شود. اگر یک غشاء نیمه تراوا بین دو محلول آب خالص و آب ناخالص قرار بگیرد آب بطور طبیعی و تحت خاصیت اسمزی از غلظت پایین تر به غلظت بالاتر جریان می یابد. این پدیده تا زمانی که پتانسیل های شیمیایی دو طرف برابر گردند ادامه خواهد یافت. در حالت تعادل اختلاف فشار بین دو طرف غشاءبرابر اختلاف فشار اسمزی است اگر فشاری برابر با اختلاف فشار اسمزی به محلول غلیظ تر وارد گردد جریان آب قطع خواهد شد در صورتیکه فشار اعمال شده بیشتر از فشار اسمزی باشد جهت جریان طبیعی آب معکوس خواهد گردید به این پدیده اسمز معکوس میگویند.

سوال : آیا RO قابلیت حذف کلیه آلودگی ها را دارد؟

جواب : بله , ولی تا حدود 95 الی 97 درصد قابلیت حذف سختی آب را دارا می باشد و از نظر آلودگی میکروارگانیسمی قابلیت حذف 100% موجودات زنده در آب را دارا می باشد.

سوال : چرا با ویژگی های اسمز معکوس از این روش در سازمان آب استفاده نمی شود؟

جواب : آب منتقل شده در شبکه آب رسانی شهری آب بسیار پر حجمی است که سازمانهای متولی آب نمی توانند از این روش بهره بگیرندزیرا ساخت و نصب وتعمیر و نگهداری و اپراتورینگ این سیستم در این حجم و اندازه بسیار گران و پرهزینه می باشد. به طوری که در هیچ کجای در دنیا از این روش استفاده نمی شود و در ضمن استفاده این سیستم در تصفیه خانه های مرکزی اصلا لزومی نداشته چون تمام آب تصفیه شده توسط سازمانهای آب مناطق مصرف شرب نمی شود فقط انسان در هر روز نیاز به 2 لیتر آب آشامیدنی دارد و در صورتی که مصرف آب بیشتر در مصارف شستشو و سایر مصارف استفاده می شود پس کلا این روش پرهزینه در موتور خانه های تصفیه آب شهری معقول نمی باشد. در دنیا این مهم به عهده خود مردم می باشد.

سوال : آیا کلر وارد شده در آب شهری برای انسان خطر دارد؟

جواب : مقدار تزریق کلر در آب بسیار حساس می باشد اگر کمتر از حد مجاز به آب وارد شود قابلیتی جهت از بین بردن کلیه میکروارگانیسم نداشته و اگر بیش از حد مجاز در آب تزریق شود خطرات جدی برای سلامتی انسان را دارا می باشد چون کلر ماده ایست که خود در بدن ابتلا به بیماریهای گوارشی و سرطانی را به شدت افزایش می دهد ودر ضمن در دنیا جهت ضد عفونی آب شهری از ازون استفاده می شود و از کلر به عنوان مکمل و بسیار ناچیز در آب تزریق می شود.

سوال : پیدایش آلودگی آب از کجا و چگونه است؟

جواب : آب مصرفی ما انسانها از چند طریق تهیه می گردد آب های سطحی و آب های زیرزمینی 1-آبهای سطحی مثل نهرها و رودخانه و سد ها می باشد. 2-آبهای زیر زمینی مثل چاههای حفر شده و چشمه ها و قناتها در کشورهایی که از نظر آب کمبود دارند مثل کشور ما که کشوری است از نظر آب دچار مشکلات بزرگ می باشد,چون در ایران با کمبود باران و هوای خشک و گرم این منطقه را دچار معضل بی آبی کرده است و سازمانهای متولی آب را بر آن داشته که قسمتی از آب مصرفی مردم را از طریق سفره های زیرزمینی تامین کند. و ما ایرانیان باید در مصرف و حفاظت از آب کوشا باشیم. عوامل آلودگی آب به شرح زیر می باشد: آبهای سطحی آبهایی هستند که از نظرآلودگی میکروبی و سختی آب دست خوش حوادث بسیار زیادی می باشند.(انسانها و حیوانات و آلودگی های گیاهی و شیمیایی)

سفره آبهای زیر زمینی

موارد آلودگی سفره های زیر زمینی به این صورت است که هر چه عمق چاه یا قنات یا چشمه بیشتر باشد از نظر مواد کانی و معدنی, سختی بیشتری دارد و از نظر آلودگی میکروبی به شرح زیر است:

1.-تولید فاضلاب انسانی به علت کثرت جمعیت و دفع فاضلاب به چاههای جذبی که نهایتا وارد سفره های زیر زمینی می شود.

2-مصرف بیشتر مواد شوینده و پاک کننده های شیمیایی باز هم به علت کثرت جمعیت و دفع آن به چاههای جذبی.

3-مصرف بیش از اندازه کودهای شیمیایی و حیوانی در کشاورزی و پارک ها و زمین های ورزشی که پس از آبیاری یا بارندگی آنها را شسته و به آبهای زیر زمینیوارد کرده و آنها را آلوده می گرداند.

4-صنعتی شدن جامعه به معنی دفع فاضلابهای صنعتی است که باعث آلودگی سفره های زیرزمینی می شود. این عوامل آلوده کننده می تواند آلودگی هایی مثل نیتراتها و آرسنیک و آلودگی های میکروبی را به آب تزریق نماید.

سوال : با وجود RO در تصفیه آب KENT استفاده از UV چه ضرورتی دارد؟

جواب : همانطور که میدانیدRO قابلیت حذف کلیه میکروارگانیسم را در فیلتر خود دارد ولی پس از مدتی کوتاه ممبران ROخود به محل تجمع کلیه میکروارگانیسم گشته در واقع به کلینی میکروبی تبدیل می شود. که چون محیط فیلتر Ro یک محیط بسته و مرطوب می باشد انواع موجودات زنده میکروسکوپی در آن شروع به رشد و تکثیر می نمایند به طوریکه آب تصفیه شده خروجی از ممبران به شدت آلودگی میکروبی پیدا می کند که در واقع خطر جدی بزرگی مصرف کنندگان را تهدید می کند لذا بعد از خروجی آب تصفیه شده توسط ممبرانRO لزوما باید یک دستگاه ضدعفونی کننده قرار گیرد که پوشش این واقعه باشد و دلیل نصب لامپ UVدر دستگاههای خانگی کنت به همین منظورمی باشد. چون نور ماوراء بنفش ساطع شده از لامپUV قابلیت از بین بردن کلیه میکروارگانیسم ها را دارد.

سوال : چرا با وجود UVدر دستگاه تصفیه آب خانگی کنت از فیلترUF استفاده می شود؟

جواب : (UF(ultra filter فیلتری است که از لوله های مشبک ساخته شده که سوراخ های لوله های آن یک صدم میکرون است قابلیت حذف میکروارگانیسم ها رادارد. در اثر برخورد تشعشع لامپ UVکلیه میکروارگانیسم ها از بین می روند ولی بعضی از انگلها و جلبکها و قارچ ها و آمیب ها در اندازه حجمی بزرگی دارنداجساد آنها در آب باقی می ماند. عملکرد فیلتر UF این است که اجازه عبور میکروارگانیسم ها به TDS control نمی دهد که حتی اجساد میکروارگانیسم ها در آب مصرفی وجود نداشته باشد, در واقع فیلتر UF پاکسازی آب شرب مصرف کننده را تضمین می نماید.

سوال : وجود کامپیوتر کنترل در دستگاههای کنت چه ضرورتی دارد؟

جواب : دلایل طراحی و نصب کامپیوتر کنترل در دستگاههای تصفیه کنت به شرح زیر می باشد:

1- کنترل کلیه ادوات برقی دستگاه اعم از ترانس,شیر برقی,موتور پمپ, های پرشر,لوپرشر,لامپUV وسیم کشی دستگاه را به عهده دارد که دستگاه به طور منظم انجام وظیفه نموده و در عین حال مصرف آب فاضلاب دستگاه بیشتر از حد مجاز نگردد.

2-هوشمند بودن دستگاههای کنت جهت سلامتی مصرف کننده است زیرا چنانچه لامپUV به هر علت نتواند وظیفه خود را انجام دهد دستگاه را با آلارم خاموش می کند تاآب آلوده از دستگاه خارج نگردد.

3-هوشمند بودن دستگاههای کنت زمانبندی کارکرد فیلتر RO را تحت کنترل داشته و در زمان مشخص که فیلتر کارایی خود را از دست می دهد با آلارم مخصوص هشدار تعویض آنرا بدهد.

سوال : در منطقه ما سختی آب مناسب است آیا نیاز به دستگاه تصفیه آب داریم؟

جواب : بله شما هم نیاز به دستگاه دارید ولی باید از دستگاهی استفاده کنید که در سختی آب تغییری ایجاد نکند ولی از نظر حذف املاح معلق و حذف کلر و حذف آلودگی میکروبی قابلیت داشته باشد استفاده شود که شرکت کنت برای این قبیل مصرف کنندگان مدل Ultra UV ومدلهای کریستال و Graviti را عرضه کرده است.

سوال : ما قبلا دستگاه 6 مرحله تصفیه آب خریده ایم چکار باید بکنیم؟

جواب : توصیه به هموطنان عزیز که قبلا دستگاه تصفیه آب سیستم ROخریده اند این است که حتما به شرکتی که از آن دستگاه خریده اید یا به مراکز خدماتی تصفیه آب مراجعه کرده و در خواست نصب لامپ UV را بر روی دستگاه خود کنید . فقط بدانید که اگر لامپ UV روی دستگاه شما نصب گردد به علت گرم شدن آب خروجی به علت کارکرد دائم لامپ Uv آنرا به یخچال فریزر خود وصل ننمایید.

سوال : زمان تعویض فیلترهای دستگاه KENTچگونه است؟

جواب : زمان تعویض فیلترها به عوامل مختلفی بستگی دارد:

1- کیفیت آب ورودی

2- مقدار تولید آب تصفیه یا کارکرد دستگاه

به صورت نرمال تعویض فیلترهای پیش تصفیه (فیلترهای سه گانه) هر شش ماه یکبار توصیه می گردد. فیلترUF: در هر شش ماه شستشو داده شود و بعد از 18 ماه تعویض گردد. فیلترRO :جهت تعویض فیلتر RO دستگاه, کامپیوتردستگاه آلارم تعویض می دهد حدودا سه سال فیلتر پست کربن هر سال یکبار تعویض گردد.

سوال : فیلترROدستگاه KENT چه آلودگی هایی و به چه درصدی از آب جدا می کند؟

جواب : باریم- کلسیم- کرومات- مس- منیزیم- رادیوم- سیلیکات- استرونیتوم- سولفات 97%

 مواد حاصل از شوینده ها- حشره کش ها- آفت کش 97%

 بیکربنات- سدیم 93%

 ذ رات معلق حاصل از جداره لوله ها99%

 میکروارگانیسم ها100%